Osnovni podaci o tvrtci

Puni naziv tvrtke:
Kodilion društvo s ograničenom odgovornošću za računalne djelatnosti
Skraćeni naziv tvrtke:
Kodilion d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Matka Mandića 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB:
97913907386
MB:
5369185
MBS:
081353283, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital:
20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Poslovna banka tvrtke:
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, HR45 2340009 1111119093
Ovlaštena kontakt osoba:
Renato Barta